Etsi

                                                                         Seura/Föreningen

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus / Föreningens verksamhetssyfte

Yhdistyksen tarkoituksena on Loviisan seudun hevosmiestaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä ratsastustiedon ja -taidon edistäminen niin, että mahdollisimman moni seuran jäsen voisi harrastaa hevosia turvallisesti oman fyysisen ja henkisen terveytensä edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on myös aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Loviisan seudun ratsastusurheilua ja herättää jäsenissään oikeaa urheiluhenkeä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
• järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia 
• antaa tietopuolista opetusta 
• hankkii tarvittavia välineitä 
• toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia 
• tukee jäsentensä harrastus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.

Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla Lovisa-regionens Horsemanship och främja kunskaper samt färdigheter inom ridsporten för att så många medlemmar som möjligt inom föreningen kan ha hästar som sin hobby på ett säkert sätt som sedan främjar deras mentala- och fysiska hälsa. Syftet med föreningen är också att idealiskt och ekonomiskt stödja Lovisa-regionens ridsport och väcka i sina medlemmar en bra idrottsanda.

För att föreningen skall kunna uppnå sitt syfte 
• ordnas träning- och coaching tillfällen 
• ges teoretisk undervisning 
• skaffas nödvändiga redskap 
• genomförs tävlingar, uppvisningar, kurser och fester 
• stöder sina medlemmars hobby-, coaching- och tävlingsaktiviteter.